top-nasi_psi

 
error error error error error error error
NABÍDKA KRYTÍ NAŠI PSI NAŠE FENY ŠAMPIONI
NAŠI ŠAMPIONI
 
arrya
BISS, JBIS, JCh

A Wild Blossom Arrya Greynie

veres
RU Ch, RU JCh
A Wild Adventure of Greynie

bond
CZ GCh, CZ Ch, NV
A Wild And Free of Greynie


SK Ch, UA Ch, CZ JCh, SK JCh
Brave Raoul de Greynie

 
 

JCh., PCh. Everlasting Orcan
 of  Greynie





 


 

© 2014 Greynie kennel - All rights reserved!
webdesign by Anima Animal